Przegląd usług


Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów z zakresu BHPiOŚ, Lisam oferuje kompleksowe usługi obejmujące obsługę informatyczną oraz regulacje prawne. Należą do nich:

 • instalacja oprogramowania
 • wdrożenie
 • dostosowanie aplikacji do potrzeb klienta
 • szkolenia z zakresu stosowania aplikacji
 • usługi doradcze z zakresu regulacji prawnych
 • zewnętrzne zarządzanie dokumentacją i procesami w ramach tworzenia kart SDS (MSDS)
 • zarządzanie GHS i REACH

Serwis oprogramowania

Oferowane przez Lisam rozwiązania są serwisowane i aktualizowane za pomocą różnego rodzaju oprogramowania do serwisowania produktów Lisam oraz na podstawie umów dotyczących poziomu usług. Oprogramowanie klienta aktualizowane jest do najnowszej wersji poprzez aktualizacje internetowe.

Wsparcie techniczne

Choć każdy rodzaj oferowanego przez Lisam oprogramowania stworzony jest w taki sposób, aby zapewnić użytkownikowi maksimum niezależności i samowystarczalności, firma zdaje sobie sprawę z tego, że użytkownicy potrzebują dostępu do wiarygodnych i skutecznych usług z zakresu wsparcia technicznego.

Lisam oferuje szeroki zakres usług z zakresu wsparcia technicznego, m.in.:

Pomoc techniczna „help desk”
 • Pomoc w instalowaniu/wdrażaniu systemu
 • Usługi związane z konwersją i migracją bazy danych
 • Tworzenie profili użytkowników, zarządzanie bezpieczeństwem, kontrola zmian
 • Tworzenie kopii bezpieczeństwa i odzyskiwanie danych
 • Instalacja rozwiązania do znakowania (etykietowania) oraz integracja procesu
 • Tworzenie kopii bezpieczeństwa systemu
 • Integracja z ERP i innymi systemami
Szkolenia

Kompleksowy program szkoleniowy Lisam ma na celu szybkie nauczenie nowych użytkowników ExESS biegłej obsługi aplikacji, doskonalenie umiejętności obecnych użytkowników lub po prostu odświeżenie nabytych umiejętności lub prezentację nowych funkcji programu. Standardowe szkolenia organizowane są w ośrodku szkoleniowym Lisam, ale mogą również być poprowadzone u klienta. Szkolenia prowadzone są po angielsku, niemiecku, polsku, francusku, hiszpańsku i włosku.

Dostępne są także szkolenia techniczne, które obejmują takie zagadnienia jak tworzenie profili użytkowników, zarządzanie bezpieczeństwem, kontrola zmian, tworzenie kopii bezpieczeństwa i odzyskiwanie danych itp. Poza tym, Lisam oferuje także szkolenia z zakresu regulacji prawnych obejmujących tematykę BHPiOŚ, takich jak REACH, GHS, scenariusze narażenia itd., wykorzystując w tym celu sieć podwykonawców oraz zespół ekspertów z dziedziny globalnego ustawodawstwa.

Prosimy o kontakt w celu uzyskania szerszych informacji oraz zapoznania się z kalendarzem szkoleń.