UFI & PCN

Już za niecały rok, Załącznik VIII zmieniający Artykuł 45 Rozporządzenia CLP wejdzie w życie dla zastosowania konsumenckieo i profesjonalnego.

Aby pomóc Ci stawić czoła tym nadchodzącym ważnym zmianom prawnym, opracowaliśmy w Lisam kompleksowe rozwiązanie do zarządzania wymogami Załącznika VIII w najlepszy możliwy sposób.prawny KontekstObowiązki importerów oraz dalszych użytkowników działających w obrębie UE:

• Generowanie Niepowtarzalnego identyfikatora postaci czynnej (UFI) celem umieszczenia go na etykiecie mieszanin niebezpiecznych i/lub w karcie charakterystyki (SDS).

• Przekazanie informacji o mieszaninach niebezpiecznych w formacie PCN do powołanego organu krajowego.
Od kiedy będą obowiązywały moją działalność?


2025
Koniec przejściowego
okresu
22 marca
Przyjęcie 2017/542
Rozporządzenia
1 stycznia
Zastosowanie
konsumenckie
1 stycznia
Zastosowanie
profesjonalne
1 stycznia
Zastosowanie
przemysłowe
 

Chętnie Ci pomożemy w przygotowaniach do obowiązującego Cię terminu przekazania informacji!
Our Annex VIII Package Offer


Oferta ExESS®:

• Generator UFI

• Lista EuPCS

• Dokumentacja w formacie PCN gotowa do przekazania.

Oferta PubliChem:

• Automatyczne przekazanie dokumentacji w formacie PCN do powołanego organu.