Przegląd produktów dla kart charakterystyki


Oferowane przez Lisam rozwiązanie dla przedsiębiorstw ExESS® umożliwia tworzenie, zarządzanie i dystrybucję zgodnych z GHS kart charakterystyki produktu (SDS) oraz etykiet dla wszystkich głównych branż handlowych. Wykorzystuje ono w tym celu zintegrowane katalogi fraz ustawowych oraz informacji z zakresu transportu dostępne w niemal 50 językach. Stworzone w oparciu o elastyczną i skalowalną technologię Microsoft .NET oprogramowanie ExESS to globalna, przyjazna i modyfikowalna platforma do tworzenia i dystrybucji dokumentacji SDS wyposażona w wielojęzyczny interfejs użytkownika, a także umożliwiająca generowanie wielojęzycznych dokumentów.

ExESS oferuje zintegrowane rozwiązania modułowe na potrzeby:

  • tworzenia, zarządzania i dystrybuowania kart charakterystyki SDS
  • śledzenia i raportowania ilości substancji
  • generowania etykiet
  • kart i instrukcji zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy
  • gospodarki środkami chemicznymi i zapasami
  • zarządzania wypadkami i incydentami
  • zarządzania dokumentacją
Łatwość konfigurowania i dostosowywania

Aplikacje BHPiOŚ oprogramowania ExESS charakteryzują się łatwością użycia oraz elastycznością konfiguracji. Użytkownik może dostosowywać, modyfikować lub tworzyć szablony ekranów i raportów, a także ustalać indywidualne procesy zatwierdzania i walidacji w trakcie formułowania czy generowania dokumentu.

Produkt stworzony w oparciu o technologię Microsoft

Jako Certyfikowany Partner Microsoft Lisam tworzy swoje projekty w oparciu o technologię Microsoft. NET. Dzięki pełnej kompatybilności z produktami i narzędziami pakietu Microsoft Office nasze oprogramowanie jest łatwe w obsłudze, konfiguracji, modyfikowaniu i dostosowywaniu do potrzeb użytkownika. Znane środowisko robocze zapewnia szybkie zautomatyzowanie całego procesu, dzięki czemu wdrożenie ma błyskawiczny przebieg.

Integracja z ERP oraz systemami oferowanymi przez podmioty zewnętrzne

ExESS oferuje rozbudowaną i otwartą strategię umożliwiającą zintegrowanie systemu z danymi klienta lub pochodzącymi od podmiotów zewnętrznych. Oprogramowanie umożliwia integrację w czasie rzeczywistym interfejsu API z szerokim zakresem systemów funkcjonujących w przedsiębiorstwie, a także integrację wsadową z wbudowanymi narzędziami do integracji. Klienci firmy Lisam są najlepszym dowodem udanych procesów integracji oprogramowania ExESS z wieloma różnymi systemami ERP, w tym z SAP, Microsoft Dynamics/Navision, JD Edwards, PeopleSoft, Oracle, ProcessPro i innymi, jak również z wewnętrznymi systemami ERP.

Wybór dostawców zintegrowanych treści ustawowych

Lisam Systems oferuje szeroki wachlarz ekonomicznych, zintegrowanych opcji z zakresu treści ustawowych, takich jak listy dopuszczalnych norm narażenia zawodowego Lisam, unijne katalogi GHS i REACH oraz amerykańskie listy stanowe/federalne.