Zarządzanie bezpieczeństwem


Bezpieczeństwo w miejscu pracy ExESS®

Zapobieganie wszelkiego rodzaju wypadkom przy pracy oraz promowanie bezpieczeństwa i higieny miejsca pracy jest ważne dla każdego pracownika. Niemniej jednak zarządzanie informacjami związanymi z instrukcjami bezpieczeństwa obowiązującymi w miejscu pracy oraz z działaniami ratunkowymi może sprawiać wiele trudności i być bardzo czasochłonne. Dzięki wieloletniej współpracy z branżą chemiczną firma Lisam Systems jest w stanie zaproponować wydajne i ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające producentom środków chemicznych objęcie pełnej kontroli nad danymi, którymi dysponują.

Rozwiązanie ExESS z zakresu bezpieczeństwa w miejscu pracy pozwala zarządzać informacjami związanymi z bezpieczeństwem w miejscu pracy z poziomu jednej centralnej bazy danych, umożliwiając administrowanie katalogami, raportami oraz algorytmami obliczeniowymi. Za pomocą tego narzędzia można w szybki i prosty sposób tworzyć dokumenty opisujące zalecane metody obchodzenia się ze środkami chemicznymi i materiałami niebezpiecznymi, a także stosowne działania ochronne, jak również działania ratunkowe, jakie należy podjąć w razie konieczności.

Funkcje modułu bezpieczeństwa w miejscu pracy ExESS
  • Wykorzystanie aplikacji Microsoft Word, Excel oraz Microsoft Access
  • Generowanie wewnętrznych instrukcji obsługi dla personelu mającego podczas pracy kontakt ze środkami chemicznymi
  • Możliwość stworzenia wielu instrukcji dla jednej substancji
  • Automatyczny dobór piktogramów