Treści ustawowe


Indywidualny wybór dostawców zintegrowanych treści ustawowych

Lisam Systems oferuje szeroki wachlarz ekonomicznych, zintegrowanych opcji z zakresu treści ustawowych, takich jak listy dopuszczalnych norm narażenia zawodowego Lisam (NDS), unijne katalogi GHS i REACH oraz amerykańskie listy stanowe/federalne. Wyróżnikiem firmy jest to, że oferuje ona także możliwość skorzystania z w pełni zintegrowanych, dostarczanych przez podmioty zewnętrzne katalogów regionalnych, takich jak unijny BIG, japoński JCDB, chiński SRICI czy stworzony przez ChemADVISOR ogólnoświatowy LOLI®.. Wszystkie opcje wyposażone są w funkcję zautomatyzowanej aktualizacji treści przy użyciu jednego przycisku.

Klienci mają możliwość używania tylko list ustawowych i katalogów fraz Lisam lub też skorzystania z licencji na dodatkowe, w pełni zintegrowane katalogi oferowane przez podmioty zewnętrzne. Użytkownik ma do wyboru wiele kombinacji i typów elementów opcjonalnych. Politykę z zakresu treści ustawowych można także weryfikować co roku lub w miarę zaistniałych potrzeb związanych z prowadzoną działalnością lub zmianami w wymaganiach.

W zakładce Partnerzy dowiesz się więcej o naszych partnerach, dzięki którym możemy oferować klientom szeroki wybór opcji związanych z treściami ustawowymi.