Gospodarka zapasami


ExESS® dokonuje wymiany pochodzących z aplikacji Excel, Access lub z oprogramowania innego rodzaju danych BHPiOŚ z jednym, centralnym rozwiązaniem informatycznym, w wyniku czego uzyskiwana jest elastyczna baza danych, którą można wykorzystać na potrzeby systemu zarządzania jakością, bezpieczeństwem czy ochroną środowiska. Moduł Gospodarki zapasami gromadzi obiekty zgodnie z wymogami klienta, będąc elastycznym narzędziem informatycznym, którego zadaniem jest wspieranie zarządzania środkami chemicznymi w jego wszystkich aspektach. ExESS jest kompatybilny z wieloma aplikacjami Microsoft i może zostać z łatwością zintegrowany lub skonfigurowany z istniejącym systemem ERP.

Funkcje modułu Gospodarki zapasami ExESS:

Gospodarka zapasami: substancjami, mieszaninami i artykułami

Możliwość zarządzania nieustannie zmieniającymi się zapasami globalnymi oraz listami numerów CAS. Za pomocą ExESS można tworzyć raporty ustawowe służące do identyfikowania substancji znajdujących się w wykazie w produktach wieloskładnikowych, mieszaninach i artykułach. Działania tego rodzaju określa się jako gospodarkę zapasami substancji.

Gospodarka zapasami związanymi ze środkami chemicznymi

Możliwość zarządzania różnego rodzaju tabelami i listami niezbędnymi do odpowiedniego gospodarowania zapasami środków chemicznych oraz gospodarowania zapasami w ujęciu ogólnym.

Instalacje

Śledzenie istnienia i umiejscowienia zbiorników i butli gazowych, sprzętu laboratoryjnego, systemów wentylacyjnych, przyrządów i innych elementów.

Pracownicy

Sporządzanie wykazów personelu w oparciu o organizację, lokalizację, zakres odpowiedzialność oraz rodzaj środków chemicznych nadzorowanych przez daną osobę.

Zarządzanie zadaniami

Śledzenie dat przydatności i harmonogramów, planowanie działań związanych z serwisem, przeglądami i kalibracją, organizowanie działań naprawczych, ustalanie progów interwencji dla minimalnych stanów magazynowych itd.

Środki chemiczne

Prowadzenie wykazu wszystkich substancji i mieszanin wraz z ilościami i specyfikacją tychże, a także ich lokalizacja w firmie.

Ochrona indywidualna

Śledzenie ŚOI oraz ich lokalizacji.

Lokalizacje, budynki, laboratoria, hale i wydziały

Opracowanie mapy organizacji waz z lokalizacjami ujętymi w strukturę drzewa oraz utworzenie powiązań pomiędzy lokalizacjami a produktami, personelem i sprzętem.

Odnośniki do dokumentów elektronicznych

Przechowywanie dokumentacji zewnętrznej w lokalizacji centralnej (np. informacji na temat środków chemicznych, raportów z badań, dokumentacji IUCLID5 itd.).

Działania i procesy

Zarządzanie relacjami pomiędzy środkami chemicznymi i procesem (ISO 14001, OHSAS, „Odpowiedzialność i troska” itd.)