Funkcje oprogramowania ExESS


ExESS® dostarcza użytkownikom kompleksowego i zgodnego z regulacjami prawnymi na poziomie globalnym rozwiązania do tworzenia i dystrybucji kart charakterystyki. Stworzony w oparciu o elastyczną i skalowalną technologię Microsoft .NET ExESS to przyjazne oprogramowanie, które można instalować na niezależnych komputerach jak również w ogólnoświatowych sieciach firmowych. Korzystanie z oprogramowania możliwe jest także poprzez dostęp w chmurze.

Formaty szablonów SDS dostępne dla wersji 15.1 oprogramowania ExESS:

Dostępne obecnie regiony to: ONZ, UE, Japonia, Tajwan, Korea Południowa, Brazylia, Chiny, USA, Meksyk, Kanada, Singapur, Tajlandia, Australia i Malezja.

Kalkulatory do klasyfikacji GHS dla wersji 15.1 oprogramowania ExESS:

Dostępne dla poniższych krajów i obowiązujących w nich dyrektyw: CLP, ONZ, UE, Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk, Brazylia, Japonia, Chiny, Korea Południowa, Australia, Tajwan, Tajlandia, Singapur.

Ustawowe zbiory reguł

Kalkulatory oraz zbiory reguł oferowane przez Lisam obejmują:

 • Kalkulatory klasyfikacji materiałów GHS i ich przygotowywania dla GHS/CLP/DPD unijnych, GHS obowiązujących w ONZ, USA, Japonii i Korei Południowej, wytycznych OSHA i ANSI obowiązujących w USA i Kanadzie itd. Wytyczne związane z transportem obejmują: ADR/RID/ADN, DOT, ICAO, IMDG oraz UN RTDG.

Poza tym ExESS udostępnia również klasyfikacje lokalne, takie jak austriacki VbF, niemieckie BetrSichV, Störfallverordnung i WGK, unijny VOCs, amerykański i szwajcarski VOCV, duński MAL oraz amerykańskie klasyfikacje NFPA i HMIS. Lisam oferuje także dopuszczalne wartości narażenia zawodowego z uwzględnieniem dopuszczalnych wartości biologicznych, SEVESO itd.

Analiza klasyfikacji na ekranie
 • Widok klasyfikacji w ExESS umożliwia użytkownikowi przeglądanie aktualnych obliczeń i danych (w tym także źródłowych), które będą wykorzystane do ustalenia ostatecznego wyniku klasyfikacji.
Szablony dokumentów
 • Dostępny jest szeroki wybór wielojęzycznych szablonów: dokumentów M/SDS (w pełni zgodnych z ANSI Z400.1-2010, REACH załącznik II oraz GHS/JIS stosowanego w Japonii, Korei Południowej itd.), etykiet, arkuszy instrukcji bezpieczeństwa.
Raporty
 • ExESS dysponuje także bardzo elastycznym, przyjaznym dla użytkownika kreatorem raportów oraz edytorem szablonów, które umożliwiają tworzenie nowych i modyfikowanie istniejących szablonów raportów, a wbudowany generator szablonów raportów MS Word i MS Excel uwzględnia zarówno raporty indywidualne (pojedyncze), jak i grupowe (zbiorowe).
Katalogi fraz i piktogramów
 • ExESS zawiera ponad 14 000 wstępnie zdefiniowanych fraz i wyrażeń Lisam oraz ponad 6000 zatwierdzonych przez Lisam i branżę fraz przetłumaczonych na niemal 50 języków. Katalogi Lisam zawierają również ponad 500 piktogramów. Lisam oferuje opcjonalne licencje na stworzone przez podmioty zewnętrzne, w pełni zintegrowane katalogi fraz z zakresu SDS (MSDS) oraz eSDS w nawet 30 językach, a także możliwość łatwego zaimportowania i korzystania z wewnętrznego katalogu fraz klienta.
Import/eksport
 • Elastyczne, proste i skalowalne funkcje importu/eksportu danych obejmującego frazy, dane i szablony (XML, txt, Excel itd.).
Zarządzanie danymi

W ExESS dostępnych jest wiele funkcji zapewniających wydajną obsługę danych i zarządzanie nimi. Są to:

 • Ekrany wejściowe usprawniające tworzenie kart SDS (MSDS) i zarządzanie nimi.
 • Ponad 300 wstępnie zdefiniowanych pól właściwości z możliwością dodawania nowych i edytowania istniejących
 • Ponad 100 wstępnie zdefiniowanych rodzin produktów
 • Przyjazny dla użytkownika projektant aplikacji służący do modyfikowania istniejących oraz tworzenia nowych właściwości i ekranów; wykonywanie skryptów w każdym polu właściwości zapewniające pełną elastyczność i kontrolę
 • Analiza luk w danych oraz funkcje inteligentnego wyszukiwania Google SEARCH
Dziedziczenie danych z rodziny produktów
 • Elastyczne konfigurowanie produktu i zarządzanie nim umożliwia użytkownikom kopiowanie lub dziedziczenie danych z rodziny produktów – aktualizacja rodziny produktów powoduje automatyczną aktualizację dziedziczonych danych produktu. Skopiowane dane produktu pozostają niezmienione w razie zmian w źródle.
Śledzenie zmian
 • Pełny dziennik inspekcji/śledzenie zmian dokonanych przez użytkownika do poziomu pola
Wersjonowanie
 • Zautomatyzowane wersjonowanie z możliwością zarządzania zmianami większymi i mniejszymi, automatyczna zmiana numeracji wersji dokumentu oraz szczegółowe i zautomatyzowane śledzenie zmian w wersjach.
Automatycznie pojawiające się komunikaty/ostrzeżenia
 • Informacje o brakujących tłumaczeniach czy niedopasowanych klasyfikacjach i wiele innych komunikatów ostrzegawczych o błędach ułatwiają użytkownikowi tworzenie kart charakterystyki (MSDS).
Dystrybucja dokumentów

Oferowany przez Lisam moduł PUBLICHEM® zapewnia użytkownikom oprogramowania ExESS kompletny zestaw funkcji z zakresu zarządzania dokumentacją ustawową, w tym: obieg, aktualizację i dystrybucję dokumentów z zakresu bezpieczeństwa z funkcją rejestru elektronicznego dla każdego rodzaju działań. Dostępny jest również interfejs dostępu przez stronę www.