Substancje zapachowe


Rozwiązanie z zakresu zapewnienia zgodności z przepisami dla substancji zapachowych

Lisam Systems oferuje niezrównane rozwiązanie z zakresu zapewnienia zgodności z przepisami dla branży zapachowej, które umożliwia tworzenie raportów, etykiet oraz certyfikatów IFRA.

Substancje zapachowe podlegają międzynarodowemu prawodawstwu obejmującemu każdy segment procesu produkcji i łańcucha dostaw. IFRA to ogólnoświatowe stowarzyszenie reprezentujące wiodących producentów substancji zapachowych. Ustanawia ono standardy bezpiecznego użytkowania i produkcji substancji zapachowych i tworzy kodeks dobrych praktyk, który dba o bezpieczeństwo konsumentów i ochronę środowiska.

Współpraca i relacje, jakie firma Lisam nawiązała z IFRA zapewniają zachowanie ciągłej zgodności najnowszych informacji i wytycznych z 47. nowelizacją IFRA oraz normami IFRA.

Moduł ExESS® IFRA

Rozwiązanie ExESS® zawiera specjalistyczny moduł dla branży substancji zapachowych, który zapewnia łatwe integrowanie list ustawowych, szablonów raportów oraz certyfikatów wystawianych przez IFRA.

Oferowany przez Lisam moduł ExESS IFRA dla substancji zapachowych umożliwia ocenę statusu, na podstawie której dokonuje obliczeń z wykorzystaniem zintegrowanych danych na temat substancji zapachowych. Oprogramowanie przeprowadza dopasowanie wg wytycznych IFRA na poziomie substancji oraz na poziomie mieszaniny z wykorzystaniem numeru CAS, tworząc tabelę z obliczeniami oraz wyliczając maksymalny poziom wykorzystania dla poszczególnych klas. Przeprowadza ono obliczenia wsadowe IFRA w rozbiciu na produkt i zapewnia użytkownikowi korzystanie z aktualnych norm IFRA.

Po zakończeniu procesu formułowania system może tworzyć szczegółowe raporty, ulotki, etykiety, raporty o alergenach oraz wystawiać oficjalne certyfikaty IFRA.

Cechy i funkcje:
 • Wystawianie i zarządzanie certyfikatami IFRA
 • Zapewnienie modyfikowalnego i identyfikowalnego stanu danego składnika czy substancji zapachowej
 • Tworzenie dokumentacji ustawowej, takiej jak karty charakterystyki czy etykiety
 • Śledzenie produktu i partii surowców uwzględniające analizę jakościową oraz śledzenie zapasów
 • Zintegrowanie z bazą danych IFRA
 • wykaz alergenów (UE)
 • baza danych CosIng 2 (Komisja Europejska)
 • lista substancji zakazanych i objętych ograniczeniem
 • lista dopuszczonych do obrotu barwników, konserwantów i filtrów UV
 • Sporządzenie wykazu substancji o składzie lub numerze/-ach CAS, które mogą być objęte normami IFRA zgodnie z Załącznikiem 1 IFRA
 • Przeprowadzenie dopasowania wg wytycznych IFRA na poziomie substancji. W razie braku dopasowania wyświetlane są rodziny substancji IFRA bez przypisanego numeru CAS.
 • Obliczanie i przeprowadzanie dopasowania na poziomie mieszaniny, tworząc tabelę z obliczeniami oraz wyliczając maksymalny poziom wykorzystania dla poszczególnych klas.
 • Przeprowadzanie obliczeń wsadowych IFRA w rozbiciu na produkt
 • Umożliwienie użytkownikom zapoznania się z najnowszymi aktualizacjami oraz ostrzeżeniami dotyczącymi produktów
Najważniejsze raporty:
 • specjalny układ etykiety ze składnikami (IL)
 • raport techniczny
 • raport o alergenach
 • arkusze danych składników (IDS)
 • certyfikat IFRA
 • etykiety ze składnikami
Bazy danych substancji:
 • lista substancji NVZ
 • baza danych substancji IFRA
 • lista INCI