Przegląd rozwiązań branżowych


Lisam współpracuje ściśle z różnymi gałęziami przemysłu, dzięki czemu jest w stanie zaoferować wyspecjalizowane i dostosowane do potrzeb klienta rozwiązania z zakresu zgodności z BHPiOŚ. Dzięki naszemu zaangażowaniu i budowaniu trwałych relacji z instytucjami zrzeszającymi wiodących przedstawicieli branży z całego świata jesteśmy w stanie rozumieć i opracowywać innowacyjne, dostosowane do potrzeb klienta i zintegrowane moduły ułatwiające rozwiązywanie problemów i wyzwań związanych z zapewnieniem zgodności z regulacjami prawnymi, z którymi poszczególne branże muszą sobie radzić na co dzień.

Oferowane przez Lisam oprogramowanie oraz treści zapewniają wydajne i skuteczne zarządzanie informacjami materiałowymi związanymi ze zgodnością z przepisami, informowaniem o zagrożeniach, sprawozdawczością z dziedziny ochrony środowiska oraz z gospodarką zapasami na każdym etapie cyklu życia produktu.

Dowiedz się więcej na temat tego, w jaki sposób nasze elastyczne i ekonomiczne rozwiązania mogą pomóc Twojej firmie w wyprzedzeniu konkurencji i zapewnieniu zgodności z nieustannie zmieniającymi się przepisami.

  • Środki chemiczne oraz specjalistyczne środki chemiczne
  • Gazy techniczne i specjalne
  • Kosmetyki
  • Detergenty i substancje zapachowe