Kosmetyki


Rozwiązanie z zakresu zapewnienia zgodności z przepisami dla kosmetyków

Współpraca pomiędzy Lisam Systems i IFRA gwarantuje zgodność z przepisami dla raportów, ulotek, etykiet i raportów o alergenach dotyczących kosmetyków produkowanych przez Twoją firmę.

Obowiązujące zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Stanach Zjednoczonych przepisy zobowiązują producentów kosmetyków do testowania swoich produktów przed dopuszczeniem ich do sprzedaży w celu wykazania, że są one bezpieczne dla konsumentów. Wszystkie składniki muszą znaleźć się na etykiecie produktu i być zgodne ze stosownymi przepisami. W UE nadrzędnym dokumentem regulacyjnym jest unijna dyrektywa dotycząca kosmetyków 76/768/EWG, a w Stanach Zjednoczonych działalność przemysłu kosmetycznego reguluje amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA).

Współpraca i relacje, jakie firma Lisam nawiązała z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Producentów Substancji Zapachowych (IFRA), ogólnoświatową instytucją reprezentującą wiodących producentów substancji zapachowych, zapewniają zachowanie ciągłej zgodności najnowszych informacji i wytycznych z aktualnymi nowelizacjami uchwalanymi przez IFRA oraz odpowiednimi normami i instrukcją znakowania (etykietowania).

Moduł ExESS ® IFRA dla kosmetyków

Oferowane przez Lisam rozwiązanie ExESS® zawiera specjalistyczny moduł dla branży kosmetycznej, który zapewnia łatwe integrowanie list ustawowych, szablonów raportów oraz certyfikatów wystawianych przez wiodące europejskie i północnoamerykańskie stowarzyszenia z branży kosmetycznej.

Moduł ExESS IFRA dotyczący kosmetyków umożliwia ocenę stanu prawnego, na podstawie której dokonuje obliczeń z wykorzystaniem zintegrowanych danych ustawowych dotyczących kosmetyków występujących w trzech wersjach językowych na sześciu listach referencyjnych środków chemicznych, zapewniając w ten sposób spójność obliczeń wykonywanych dla danego produktu. Za pomocą modułu można tworzyć związane z kosmetykami raporty, ulotki, etykiety, raporty o alergenach oraz oficjalne certyfikaty IFRA.

Funkcje modułu:
 • wykaz alergenów (UE)
 • baza danych CosIng 2 (Komisja Europejska)
 • lista substancji zakazanych i objętych ograniczeniem
 • lista dopuszczonych do obrotu barwników, konserwantów i filtrów UV
W skład baz danych substancji wchodzą:
 • baza danych substancji IFRA
 • lista substancji NVZ
 • lista INCI
Najważniejsze raporty generowane przez moduł:
 • raport kosmetyczny
 • ulotka kosmetyczna
 • specjalny układ etykiety dla kosmetyków
 • raport techniczny
 • raport o alergenach
 • certyfikat IFRA
 • etykieta kosmetyczna