Gazy techniczne i specjalne


Rozwiązanie z zakresu zapewnienia zgodności z przepisami dla gazów oraz gazów specjalnych

Kompleksowe rozwiązanie z zakresu kart charakterystyki produktu dla gazów technicznych i specjalnych zgodne z EIGA i GHS

Przez ostatnie dziesięć lat Europejskie Stowarzyszenie Producentów Gazów Technicznych (EIGA) i Lisam Systems ściśle ze sobą współpracowały w celu stworzenia kompleksowego rozwiązania definiującego wymogi dotyczące zgodności klasyfikacji gazów z Globalnie Zharmonizowanym Systemem Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS). Prowadzone wspólnie prace doprowadziły do stworzenia najlepszego w branży modułu klasyfikacji gazów uruchomionego przez Lisam na platformie Omnis. Obecnie modułu klasyfikacji gazów ExESS używa ponad sześćdziesiąt firm z Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Bliskiego Wschodu, Południowej Afryki, Południowo-Wschodniej Azji, Rosji, Chin, Turcji i Australii.

Moduł klasyfikacji gazów ExESS ® dla GHS

Najnowszym rozwiązaniem proponowanym przez Lisam i EIGA jest moduł klasyfikacji gazów (GCM) dla GHS, opierający się na ExESS® – narzędziu firmy Lisam do zarządzania zgodnością z przepisami. Jest to zautomatyzowany kreator treści kart charakterystyki (SDS), który upraszcza proces tworzenia dokumentów dla mieszanin gazów. Dzięki niemu firmy z branży gazów technicznych i specjalnych są w stanie zapewnić zgodność swoich działań z najnowszymi normami EIGA, a także z aktualnie obowiązującymi przepisami unijnymi.

Moduł klasyfikacji gazów ExESS/EIGA dla GHS umożliwia użytkownikowi tworzenie w pełni zgodnych z przepisami kart charakterystyki dla gazów, wykorzystując do tego celu wbudowane procesy służące do:

  • łatwego komponowania składu
  • automatycznego obliczania klasyfikacji DPD/CLP oraz profilu transportowego mieszaniny za pomocą zintegrowanego modułu obliczeń gazowych (GCM)
  • integrowania za pomocą funkcji „Zastosuj bloki” odpowiednich, zatwierdzonych przez EIGA treści we wszystkich sekcjach karty SDS
  • automatycznego tworzenia raportów i etykiet SDS
  • bezproblemowego importowania i eksportowania danych

Standardowe funkcje tego modułu:

  • zatwierdzone przez EIGA karty charakterystyki dla 150 gazów czystych
  • informacje związane z klasyfikacją i oznakowaniem dla 300 substancji czystych
  • katalog 600 związanych z gazami fraz w ponad 20 językach
  • wykazy materiałów niebezpiecznych ADR/IATA/IMDG
  • wydruk etykiet bezpośrednio z ExESS, w tym etykiet „bananowych” (butlowych) dla branży gazów sprężonych