Detergenty


Rozwiązanie z zakresu zapewnienia zgodności z przepisami dla detergentów

Proponowane przez Lisam rozwiązanie automatyzuje tworzenie etykiet ze składnikami (IL) oraz arkuszy danych składników (IDS). Globalna zgodność z regulacjami prawnymi w branży detergentów jest teraz łatwiejsza do osiągnięcia niż kiedykolwiek przedtem.

Prawodawstwo unijne z zakresu detergentów obowiązuje od roku 2005 i obejmuje produkcję, sprzedaż i użytkowanie detergentów na terenie całej Unii Europejskiej. Wszystkie podmioty odpowiedzialne za wprowadzenie na rynek wyprodukowanego lub sprowadzonego z Ameryki Północnej detergentu muszą spełniać wymogi zawarte w tych stale aktualizowanych przepisach.

Moduł ExESS® dla detergentów

Rozwiązanie ExESS® zawiera specjalistyczny moduł dla branży detergentów, który zapewnia łatwe integrowanie list ustawowych, szablonów raportów oraz certyfikatów wystawianych przez wiodące unijne stowarzyszenia z branży detergentów.

Za pomocą ExESS® można generować etykiety ze składnikami oraz arkusze danych składników, wykorzystując w tym celu najnowsze dane ustawowe NVZ.

Dane na temat składników można także pobierać z listy NVZ, dzięki czemu tworzenie dokumentacji dla detergentów i zachowanie zgodności z przepisami (WE) nr 648/2004, załącznik VII jest znacznie prostsze w realizacji.

Cechy i funkcje modułu:
 • Tworzenie dokumentacji ustawowej, takiej jak arkusze danych składników czy etykiety ze składnikami
 • Śledzenie produktu i partii surowców uwzględniające analizę jakościową oraz śledzenie zapasów
 • Zintegrowanie z bazą danych NVZ
 • Wykorzystanie wielu źródeł przy znakowaniu: baza danych NVZ, numer CAS, informacje GHS, nazwa INCI, typ składnika
 • Wykaz alergenów wg unijnego SCCS
Najważniejsze raporty/widoki:
 • specjalny układ etykiety ze składnikami (IL)
 • raport o alergenach
 • arkusze danych składników (IDS)
 • etykiety ze składnikami
 • medyczne karty charakterystyki
 • konsumenckie karty charakterystyki
Bazy danych substancji:
 • lista substancji NVZ
 • lista INCI
 • baza danych substancji IFRA
 • CosIng
 • Inne bazy danych substancji ExESS®