Pozwól nam zapewnić Ci zgodność z przepisami REACH/CLP/GHS

icon

Oprogramowanie ExESS® umożliwia tworzenie, zarządzanie i dystrybucję zgodnych z GHS kart charakterystyki produktu (SDS) oraz etykiet w niemal 50 językach. Dowiedz się więcej

icon2

Stworzone w oparciu o technologię Microsoft .NET oprogramowanie ExESS jest kompatybilne z Microsoft Office, dzięki czemu jego wdrażanie przebiega w łatwy, elastyczny i szybki sposób, a przy tym jest zask... Dowiedz się więcej

icon3

Dostęp do danych z zakresu zgodności z przepisami oraz zarządzania chemikaliami z poziomu jednej bazy danych, który umożliwia skuteczne zarządzanie informacjami o materiałach, informowanie o zagrożeniach, śledzenie ilości o... Dowiedz się więcej

icon4

Działając w oparciu o zautomatyzowany silnik GHS odpowiedni dla wszystkich głównych branż handlowych, ExESS umożliwia tworzenie dokumentów zgodnych ze wszystkimi najważniejszymi globalnymi regulacjami prawnymi, takim... Dowiedz się więcej

icon5

Zarządzanie informacjami z zakresu bezpieczeństwa z poziomu centralnej bazy danych, które umożliwia szybkie i łatwe tworzenie dokumentów dotyczących obchodzenia się ze środkami chemicznymi, substancjami niebezpieczny... Dowiedz się więcej

icon6

Są to wybrani przez użytkownika dostawcy zintegrowanych treści proponowanych przez Lisam. Oferujemy listy ustawowe oraz biblioteki fraz lub dodatkowe licencje na katalogi i biblioteki oferowane przez podmioty zewnętrzne. Dowiedz się więcej

Czy tworzysz swoje karty charakterystyki efektywnie i zgodnie z normami GHS?       

ExESS® to wiodąca i sprawdzona technologia, która Ci to umożliwi. Zaufaj naszemu nowoczesnemu rozwiązaniu!

lisamIcon2
Pobierz bezpłatnie nasz whitepaper
Globalna strategia zgodności z GHS
lisamIconPc

Poznaj ExESS®

Stworzone w oparciu o technologię Microsoft .NET oprogramowanie ExESS jest w pełni kompatybilne z Microsoft Office, dzięki czemu jego wdrażanie przebiega w łatwy i szybki sposób. Składa się ono z opracowanych we współpracy z wiodącymi stowarzyszeniami branżowymi modułów, które obejmują zarządzanie chemikaliamii, substancjami zapachowymi, kosmetykami, detergentami oraz gazami specjalnymi. Dowiedz się więcej

Kontakt